Bemestingsadvies

Zowel de plantengroei zelf (groeisnelheid, ziektegevoeligheid) als de samenstelling van de plant en daarmee -voor oogstprodukten- de smaak, houdbaarheid, verwerkbaarheid, maar ook de gezondheid van de consument van de plant (mens of dier) is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen in de bodem. Niet alleen van de hoeveelheid van een voedingsstof, maar veeleer nog van de onderlinge verhoudingen tussen de voedingselementen in de bodem.

De meeste bemestingsadviesbureaus adviseren op basis van eigen inzichten: wij baseren ons uitsluitend op de wetenschappelijke onderzoeken die onder auspiciën van het Ministerie van LNV zijn en worden uitgevoerd. Onze adviezen zijn veeljarig gemiddeld optimaal: wij laten ons niet leiden door incidentele praktijkervaringen, tenzij deze een statistisch significante aanvulling bleken te zijn op het LNV onderzoek.

Wetenschappelijk onderbouwd zijn de adviezen voor grasland, akkerbouw & vollegrondsgroenten, fruitteelt, boomteelt, bloembollen.

Onze adviezen voor moestuin, siertuin en en openbaar groen zijn hier deels van afgeleid: voor de overige teelten is ons advies gebaseerd op veeljarige praktijkervaringen.