Drainage

Is uw grondwaterstand te hoog? Dan zal uw perceel (aanvullend) moeten worden ontwaterd. Een voorwaarde daarvoor is wel dat het slootpeil voldoende diep is (zie peilbeheer).

De ontwatering van een perceel kan door zowel sloten als drainbuizen plaatsvinden. Sloten betekenen veelal landverlies, een ongunstige perceelsindeling en onderhoudskosten. Buisdrainage is, mits correct aangelegd en het juiste materiaal is toegepast, onderhoudsvrij.

Voorafgaande aan de aanleg van drainage moet worden gekozen voor buisdiameter, type omhullingsmateriaal, draindiepte, drainafstand en verhang (helling) van de drainbuizen. De optimale keuze bij elk van deze aspecten is afhankelijk van de keuze voor de andere aspecten, maar bovenal van de combinatie bodemtype en landgebruik. Fouten hierbij leidien tot onnodige droogteschade of wateroverlast.

Wij kunnen voor u vaststellen of de ontwatering van uw perceel voor het betreffende landgebruik optimaal is. Indien deze niet voldoet (zie ook: verdroging) berekenen wij een voor uw situatie optimaal drainageplan of sloot-ontwateringsplan.

Ook indien u twijfelt aan het functioneren van een bestaande drainage kunnen wij de werking daarvan meten en, naargelang de uitkomst, u verder helpen met advies. Om kosten te besparen kunt u in overleg met ons zelf de benodigde veldmetingen verrichten.