Over ons

Wij hebben meer dan 30 jaar praktijkervaring met bodem- en waterproblemen, uiteenlopend van gaslekkages bij bomen in het stedelijk groen, wijnbouw in Nederland, zoutschade in de landbouw, tot vochtige kruipruimten in de woningbouw.
Onze ervaringen worden continu getoetst aan bestaande en nieuwe kennis bij het landbouwkundig onderzoek (zowel wetenschappelijk als praktijkonderzoek), de landinrichtingsdienst (DLG), het waterbeheer (STOWA), en natuurterreinbeheer (OBN).

Door deze ervaring worden wij niet alleen gevraagd voor adviezen bij bodem- en waterknelpunten in de praktijk en bij aankoop van grond, maar ook voor het verzorgen van traingen in bodemgebruiksmogelijkheden en waterbeheer bij voorlichtingsdiensten en waterschappen. Ook treden wij op als (gast)docent in het ‘groene’ en ‘blauwe’ onderwijs en voor het schriijven van lesstof en handboeken (bijv. de leermodule Bodem & Milieu voor de Open Universiteit; het Cultuurtechnisch Vademecum; en het leer- en handboek: De Bodemkunde van Nederland).
Daarnaast worden wij veelvuldig gevraagd voor arbitrages bij geschillen over water(peil)beheer en grondwateronttrekkingen (droogte- en vernattingschades), wijze van grondverbetering en aanleg van buisdrainages.

adres:
Weverstraat 116
6862 DS Oosterbeek