Wateroverlast

Wateroverlast uit zich het meest duidelijk in de vorm van plassen op het maaiveld. Veelal in een eerder stadium is wateroverlast al te herkennen in een gewasreactie: de plantengroei blijft achter of stagneert en de plant vertoont verwelkingsverschijnselen. Hierop lijkende symptomen kunnen echter ook worden veroorzaakt door een verstoorde plantenvoeding (‘overmaat’- of ‘gebrek’- verschijnselen). Uit landbouwkundig onderzoek is overigens bekend dat op het moment dat een plant wateroverlastverschijnselen vertoont, de groeiachterstand al 10% procent bedraagt. Andere verschijnselen van wateroverlast zijn onvoldoende draagkracht en bewerkbaarheid van de grond en in de woningbouw optrekkend vocht en schimmelvorming vanuit de kruipruimte.

Wateroverlast kent 2 oorzaken:
1) regenwater wil geen grondwater worden (onvoldoende doorlatendheid van de bodem door bodemverdichting (structuurbederf);
2) het grondwater staat te hoog.

Welke van deze twee de oorzaak is kan alleen ter plaatse worden vastgesteld; veelal zal er een piëzometer (een bijzonder soort grondwaterstandsbuis) moeten worden geplaatst. Om kosten te besparen: het meten van de grondwaterdruk in die buis kunt u desgewenst zelf: het benodigde peilklokje wordt door ons verstrekt.

Afhankelijk van de oorzaak van de wateroverlast volgt een grondverbeteringsadvies of een ontwateringsadvies (zie: grondverbetering, peilbeheer en drainage).