Zuinig met water in uw tuin

Het regenwater uit de dakgoot komt bij de meeste huizen in het riool terecht; hetzij via het vuilwaterriool, hetzij via een afzonderlijk rioolstelsel rechtstreeks naar het oppervlaktewater.

Zonde van dit vrij schone water: in natte perioden laten we dit zo weglopen en even later in een droge perioden gebruiken we drinkwater om onze tuin te sproeien en auto te wassen.

U kunt hiervoor prima hemelwater gebruiken door het op te slaan in (ondergondse) watertanks en het later te gebruiken voor het besproeien van uw tuin, het wassen van uw auto en het reinigen van het terras.

Daarnaast kunt u bijdragen aan verdrogingsbestrjding (en beperking van broeikasgasemissie) door het dak van uw huis, garage of aanbouw te voorzien van een sedumbegroeing mits de dakconstructie dit toelaat (eco-dak). Een sedumdak heeft behalve een aantrekkelijk uiterlijk. een zeer hoge warmte- en geluidsisolatie en draagt bij aan verdrogingsbestrijding en vastlegging van het broeikasgas CO2. Op de juiste wijze aangelegd is een sedumdak onderhoudsvrij: water geven is niet nodig.

Daarnaast hebben wij ervaring met (moes)tuinen waar de grondwaterstand met een voorraad hemelwater constant op een optimaal peil wordt gehouden (ecotuin).

Mail ons uw idee en wij helpen u met het ontwerp en rekenwerk.